Onze locaties

1) Evangelisatieacties die worden gehouden op Camping Letni Den
Deze acties worden georganiseerd voor vrienden van Tsjechische christenen. Iedere maand is er een ander thema: sport actie, herfstknutsel, concert van een Tsjechische Chr. band, countryfestival, oud- en nieuw viering enz. Iedere keer wordt de christelijke boodschap kort uitgelicht. We zien dat het mensen prikkelt in gesprek te gaan met christenen. Er komen veel gezinnen op af. We krijgen de opmerking dat ze de harmonieuze sfeer heel bijzonder vinden. Op die manier willen we ons christen-zijn voorleven.

2) Christelijke evangelisatieacties in Slavonice
We nodigen willekeurig mensen uit die we tegenkomen voor de twee-wekelijkse meeting in Slavonice. Hier wordt gezongen, een getuigenis gegeven en een kort woord/ filmpje gedeeld. Daarna wordt er, meestal individueel, voor hen gebeden. Iedere keer gaat zo’n beetje de hele zaal naar voren! Als afsluiting is er een drankje en hapje (uiteraard gratis). Er ligt materiaal (zoals bijbels) voor ze klaar om mee te nemen.. Vanaf januari 2014 zal er een tiener/ jeugddienst achteraan komen! Een geweldig initiatief van twee jonge christenen!

3) Voorgangers echtpaar (familie Senigl) financieel ondersteunen “Word of Live” kerk Jihlava en Telc.
Dit echtpaar verzet enorm veel werk voor zowel de kerk van Jihlava als Telc. Buiten de twee diensten in beide steden organiseren zij o.a. kinderclubs, moederclubs, kampen, school evangelisatie (new generation) en nog veel meer.

4) Het kerkenwerk van "Apostolic Church" Dacice en Slavonice
In Dacice is een kleine gemeente en sinds kort ook in Slavonice. God heeft ons beloofd dat Zijn licht in dit donkere spiritueel bedekte gebied zal openbreken. Het voorgangers echtpaar, dat hier al 30 jaar is, heeft jaren gebeden voor werkers. God heeft nu zijn werkers gestuurd want er zijn inmiddels drie zendingsechtparen klaar om te oogsten.

Concreet: participeren in al de hierboven genoemde punten, onderwijzen, praktische hulp verlenen aan mensen in nood, straatevangelisatie en getuigen van Gods liefde door bijv. mensen een bloemetje te geven namens de kerk, kleding-bazar organiseren waar men gratis 2de hands kleding kan meenemen en ze uit te nodigen voor één van de activiteiten. Maar bovenal in harmonie met elkaar te leven en te werken voor Gods koninkrijk! Col.3:14-15