Onze identiteit

Stichting Evangelisatiewerk Tsjechië (SET) is opgericht in 2012.

De naam “Stichting Evangelisatiewerk Tsjechië” is gekozen, omdat het een korte en bondige samenvatting is van waar de stichting voor staat.

Onze pijlers

  • wij geloven in God, die hemel en aarde en al wat daarop leeft gemaakt heeft,
  • wij geloven dat de mens van God is afgedwaald en redding nodig heeft,
  • wij geloven dat daarom de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, op aarde is gekomen om voor ons te sterven aan het kruis,
  • wij geloven dat de Heer Jezus Christus is opgestaan, 
  • wij geloven dat het kennen van God en van de Heer Jezus Christus het leven van mensen verandert,
  • wij geloven dat de Heer Jezus Christus ons de opdracht heeft gegeven om deze boodschap uit te dragen aan onze medemens op een in Zijn ogen waardige manier.