Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  1. Voorzitter; wordt uitgevoerd door Robert Louwsma uit St-Hobzi, Tsjechië;
  2. Secretaris; wordt uitgevoerd door Margit de Puyt - Heemsta uit Drachten;
  3. Penningmeester, wordt uitgevoerd door Taeke Veenstra uit Sliedrecht.

Jaarlijks zal, conform de statuten, één lid van het dagelijks bestuur aftreden. Deze kan zich herkiesbaar stellen. Het aftreden zal gebeuren in de volgorde van:

  • Penningmeester 2013
  • Secretaris in 2014
  • Voorzitter in 2015