Financieel

We vinden het erg fijn als u het evangelisatiewerk in Tsjechië financieel wilt steunen.
U kunt uw giften overmaken op rekeningnummer: NL89 INGB 0006276355, t.n.v.: Stichting Evangelisatiewerk Tsjechië, plaats: Sliedrecht.

Stichting evangelisatiewerk Tsjechie is door ANBI-goedgekeurde instelling onder RSIN nummer 8513.90.481
Hierdoor zijn uw giften tevens aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Wat gebeurt er met het geld dat ik geef aan SET?
Wanneer voor je een specifiek project wilt geven moet je dit bij je overboeking er specifiek bijzetten. 100% van je gift komt bij het project terecht. Er werken alleen vrijwilligers in het bestuur van SET.

Financiële verwoording

JAARLIJKSE BEGROTING
Jaarlijks zullen we in het 4e kwartaal van het jaar de definitieve begroting opstellen voor het volgende jaar.

KEURMERK RAAD VOOR FINANCIELE BETROKKENHEID
We kiezen vanwege de kosten voor een jaarlijkse controle door een professional (lees accountant) die dit tegen gereduceerde kosten wil doen. Deze zal dat doen binnen drie maanden na het einde van het jaar. Er wordt dan een verklaring afgegeven “dat uit niets is gebleken dat de administratie geen getrouw beeld geeft”. Dit is dus geen accountantsverklaring.

BELONINGS BELEID
Alle bestuursleden en medewerkers van onze stichting doen het werk op vrijwillige basis, pro Deo, uit liefde tot de Heer Jezus en Gods Woord.